fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI TGS Lazienki

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TGS Przemysław Stoń z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Pawła 23.

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowania oferty, komunikacji za pośrednictwem formularza, maila, czy telefonu. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • – w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.),
 • obsługi i realizacji zamówień związanych z projektem łazienki Online.
 • – w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • – w celach analitycznych lub statystycznych,
 • – w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. kopie bezpieczeństwa, wykrywanie błędów lub ochrona przed atakami.

Okres przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzamy przez okres czasu niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.
Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat.

Dane przetwarzane:

 • W przypadku formularza kontaktowego – prosimy o podanie niezbędnych danych, tj. imię i nazwisko, e-mail, temat oraz treść wiadomości.
 • W przypadku zamówienia projektu łazienki ONLINE – prosimy o podanie niezbędnych danych, tj. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane związane z wybranymi płytkami i wyposażeniem preferowanym oraz dodatkowe informacje do projektu (w tym odręczny szkic pomieszczenia) oraz wybraną lokalizację sklepu Tgs.
 • W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz w systemach analitycznych (w tym z Google Analytics).

W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej – nie wymagamy odgórnie żadnych danych. Po otrzymaniu wiadomości mailowej, będziemy przetwarzać Państwa adres mailowy celem udzielenia odpowiedzi, a w przypadku połączenia telefonicznego – Państwa numer telefonu. Dodatkowymi danymi będą dane dobrowolnie podane, przykładowo treść zapytania, imię i/lub nazwisko itd.

Komu udostępniamy dane:

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Salony łazienek TGS, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • – producentom oraz kurierom, 
 • – obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • – podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Salony łazienek TGS Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • – sprostowanie danych,
 • – usunięcie danych,
 • – ograniczenie przetwarzania,
 • – dostęp do danych (w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • – przeniesienie danych do innego administratora.
 • – przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.

Kontakt z Nami

adres e-mail: biuro@tgs.pl, lub na numer telefonu wybranego Salonu TGS.
adres e-mail: salony@tgs.pl (w przypadku spraw związanych z Projektem łazienki ONLINE)

© 2021 Copyright © 2021 TGS Łazienki. Wszystkie prawa zastrzeżone || Kontakt - email: salony@tgs.pl