fbpx
Obserwuj nas:
Obserwuj nas:

Odbierz Prezent z kuponem!

Home / promocje / Odbierz Prezent z kuponem!

Ostatnie publikacje

Kabiny i brodziki SANSWISS

28 czerwca, 2021

Super Promocja

22 czerwca, 2021

Promocja KOŁO Smart Fresh

17 czerwca, 2021
16Lip

Rozdajemy prezenty

Do 31 lipca zrób zakupy na kwotę powyżej 3000 zł, a po okazaniu KUPONU otrzymasz Prezent na kwotę ok. 100zł.

Regulamin akcji promocyjnej

„POBIERZ KUPON, ZRÓB ZAKUPY ZA 3000 ZŁ I ODBIERZ NAGRODĘ”

1. Organizatorem akcji promocyjne pod nazwą „POBIERZ KUPON, ZRÓB ZAKUPY ZA 3000 ZŁ I WYBIERZ NAGRODĘ” jest TGS Przemysław Stoń z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Pawła 23

2. Akcja promocyjna kierowana jest dla klientów detalicznych salonów łazienek TGS.

3. Akcja promocyjna odbywać się będzie w okresie 19.07.2021r. do 31.07.2021r. lub do wyczerpania prezentów. Decyduje data wystawienia faktury końcowej (FS).

4. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest okazanie kuponu sprzedawcy, dokonanie zakupów w salonie łazienek TGS, na jednej lub kilku fakturach przez jednego klienta w salonach łazienek TGS, na kwotę powyżej 3000 zł brutto, w terminie określonym w pkt. 3 oraz odebranie towaru w sklepie do 31.08.2021 lub ustalenie daty transportu z dostawą nie później niż 6.08.2021.

Ilość prezentów jest ograniczona. Decyduje kolejność dokonywania zakupów.

5. Jeden klient ma prawo do otrzymania jednego prezentu

6. Prezenty wydawane są przez pracowników salonów TGS po wystawieniu faktury lub faktur końcowych spełniających warunki wyszczególnione w pkt. 4. Klient, któremu wydawany jest prezent potwierdza jego odbiór  na protokole odbioru. Klient może odebrać należną mu nagrodę najpóźniej do 06.08.2021r. Po tym terminie nieodebrane nagrody przepadają.

7. W przypadku dokonania przez klienta zwrotu towarów z faktury, do której został wydany prezent, jeśli wartość zakupu pomniejszona o wartość zwrotu zgodnie z fakturą korygującą będzie niższa niż próg wymieniony w pkt. 4, klient zobowiązany jest do zwrotu prezentu lub jego równowartości.

8. Promocje nie łączą się ze sobą. Jeden klient ma prawo do uczestnictwa w jednej promocji.

9. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest TGS Przemysław Stoń z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Pawła 23, kod pocztowy 41-708. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi akcji promocyjnej na podstawie art. 6 ust.1(b) Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Kontakt w sprawie ochrony danych : iod@tgs.pl
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.
 • Uczestnikom Promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz innych praw im należnych.
 • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, podpis potwierdzający odbiór nagrody, datę faktury lub faktur końcowych, datę wystawienia FS, wartość zakupu w cenach brutto, nazwę salonu, w którym dokonano zakupu, rodzaj odebranej nagrody.
 • Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych poza obszar EOG.
 • Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie powierzonych danych.
 • Administrator  będzie przetwarzał zebrane dane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 • Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zawarta jest w Protokole odbioru nagrody.

TGS Łazienki

Rozwijamy i zmieniamy się dla Was.

Obserwuj Nas na:
Obserwuj Nas na:

Producenci

Nowości

Poznaj najnowsze kolekcje dostępne w Salonach TGS

28 czerwca, 2021 11:35 am
25 maja, 2021 09:44 am

Copyright © 2021 TGS Łazienki. Wszystkie prawa zastrzeżone || Kontakt - email: biuro@tgs.pl