fbpx
30lip

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WYKONANIA WIZUALIZACJI WNĘTRZA ŁAZIENKI

SIERPIEŃ – WIZUALIZACJA GRATIS !

  1. Firma TGS świadczy usługi polegające na wykonaniu wizualizacji wnętrza łazienki, urządzanego z możliwością wykorzystania dostępnych w Firmie TGS płytek i wyrobów sanitarnych.
  2. Wizualizacje wykonywane są dla Klientów, którzy mają zamiar dokonać kompleksowego zakupu płytek i wyrobów sanitarnych (zwanych również towarami) w Firmie TGS
  3. Korzystając z promocji „Wizualizacja Gratis”, klient nie otrzymuje zdjęć, szczegółowej wyceny oraz wyliczeń. W tej opcji klient otrzyma zdjęcia z chwilą złożenia zamówienia i wpłaty zaliczki w wys. 30% kwoty całego zamówienia.
  4. Wizualizacja wykonywana jest na podstawie wymiarów i sugestii przedstawionych przez Klienta. Klient potwierdza informacje zebrane przez osobę wykonującą wizualizacje wnętrza własnoręcznym podpisem i ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność. Na podstawie tak zebranych danych jest wyliczona ilość towaru niezbędna do realizacji zamówienia.
  5. Przygotowane przez osoby sporządzające wizualizacje zestawienie Towaru niezbędnego do realizacji, w rzeczywistości aranżacji nie uwzględniają nadwyżki materiału tzw. straty.
  6. Wykonana wizualizacja wnętrza staje się własnością Klienta po dokonaniu zakupu Towarów ujętych na zestawieniu sporządzonym podczas tworzenia wizualizacji.
  7. Wszelkie zmiany wizualizacji lub odstąpienia od jej realizacji albo też niezgodności wymiarów uprzednio podanych przez Klienta z rzeczywistością, nie stanowi podstawy do zwrotu zakupionych wcześniej towarów.
  8. Każdy klient otrzymuje kopię niniejszych ogólnych warunków w dniu złożenia zlecenia wykonania wizualizacji łazienki, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
    Podpis Klienta jest równoznaczny z potwierdzeniem doręczenia Klientowi niniejszych ogólnych warunków oraz zapoznanie się z ich treścią.
Tags:

© 2021 Copyright © 2021 TGS Łazienki. Wszystkie prawa zastrzeżone || Kontakt - email: salony@tgs.pl